Kredi Kartı Aidatını Geri Almanın Yolları

Kredi kartı aidatlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bankalar kredi kartı aidatlarını ödemekte direnirken, hukuk tam tersini söylüyor. Mahkeme kararlarının tüketici lehine olduğunu söyleyen uzmanlar, kredi kartı kullanıcılarına haklarını aramaları için çağrıda bulunuyor. Siz de kredi kartı kullanıcısıysanız ve kart aidatınızı geri almak istiyorsanız izlemeniz gereken yol belli.

Öncelikle bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak, kesilen aidatı ödemek istemediğinizi belirtin ve ödediklerinizin de iadesini isteyin. Bu talebiniz olumlu karşılanırsa sorun yok, ancak kabul edilmezse aşağıda örneğini gördüğünüz dilekçeyi doldurarak hem bankanızın genel müdürlüğüne hem de şubenize gönderin. Dilekçe bankanıza ulaştıktan sonra da sorun çözülmezse kartınızı iptal edeceğinize dair tekrar müşteri hizmetlerini arayın. Tüm bunlara rağmen sorun hala çözülmediyse ve banka talebinizi hala reddediyorsa, bulunduğunun ilçenin kaymakamlığına ait hakem heyetlerine başvurabilirsiniz.

Hakem heyetlerine intikal eden kredi kartı aidat davalarının çoğu tüketici lehine sonuçlanıyor. Bu yüzden, hukukçuların haksız yere tahsil edildiği konusunda birleştiği kart aidatlarınızı mutlaka bankanızdan isteyin. Aynı işlemleri varolan tüm kredi kartlarınız için yapıp, geriye dönük aidatlarınızı talep edebilirsiniz.

 

Dilekçe örneği:

……………… BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Banka adresi )

Konu: Kredi kart yıllık üyelik ücreti hk.

Hamili olduğum ………………….. nolu kredi kartından ……. yılı ………. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde …… YTL. kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen “ Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Yukarıda saydığım nedenlerle ……. yılı ……….. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… YTL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Adres:

Ad-Soyad

İmzanız

 

Author: Zen

Share This Post On