NLP Nedir?

Türkçeye ”Sinir Dili Programlaması” olarak çevrilen NLP, kişinin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış biçimidir. NLP, her bireyin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden oluşur. NLP’ yi öğrenen kişi algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkânsız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmeyi öğrenir. Diğer yandan NLP, kişinin aslında kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir. Özetle NLP, kişisel mükemmelliği yakalamanın bir yoludur ve kendinize olan özgüveninizi arttırmanızı sağlar.

NLP’de asıl soru şudur: Nasıl Yapılır?

Neden bazı insanlar hayal ettikleri şeyleri yaşarken, bazıları ideallerine ulaşabilmek için sürekli kıvranıp durur? NLP; önce bireyin doğal olarak neler yaptığına bakar, nasıl yaptığını ortaya çıkarır ve sonra yaşamının her alanında yapabileceği tercihleri o bireye sunar. Yani aslında kişinin yaşama sahasını genişletir. Davranışlarınızdaki kalıpları ve alışkanlıklarınızı tanımaya başladığımızda, hayatınıza nelerin yardımcı olacağını, nelerin olamayacağını görmeye başlarsınız.

NLP’ nin Amacı Nedir?

Amaç, etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir. NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli her şeyi sağlar. NLP’ye göre her davranışın uyduğu bir yapı vardır ve bu yapı; öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilirdir. NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerinizi nasıl yapılandırdığınızı, değerleriniz ve inançlarınızın neler olduğunu ve duygularınızı nasıl kullandığınızı araştırır. Deneyimlerinizin sonucunda iç dünyanıza nasıl şekil verdiğinizi ve ona nasıl anlamlar yüklediğinizi inceler. Hiçbir olay kendi başına bir anlam taşımaz, ona anlamı veren sizlersinizdir. İşte NLP, sizin yüklediğimiz bu anlamları araştırır.

Değişin!

NLP ile ilgilenmeye karar verdiyseniz gerçekten değişime de açık olmalısınız, şuan olduğunuz kişi olmaktan vazgeçip başka biri olmak için yola çıkmalısınız. NLP değişimi hedefler, bugüne kadar yaptığınız şeyleri değiştirmenizi amaçlar. Çünkü bugüne kadar yaptığınız şeyleri, bugüne kadar yaptığınız şekilde yapmaya devam ederseniz yine aynı sonuçları alırsınız. Dolayısıyla NLP öğrenmeye karar vermeden önce kendinizi değiştirmeye tam olarak karar vermiş olmanız gerekir.

İşte NLP’den Faydalanmanızı Gerektiren Bazı Durumlar

  • Başarılı bir iş hayatına rağmen kendini başarısız hissetmek.
  • Tırnak yeme, el yıkama, temizlik yapma, banyo yapma gibi aşılamayan takıntılar.
  • İyi bir iş ve iyi bir evliliğe rağmen mutlu olamamak.
  • Tıbbi bir sorun olmadığı halde kekelemekten kurtulamamak.
  • Hayatına yön vermek için sürekli birilerine ihtiyaç duymak.
  • Güçlü bir hafızaya rağmen unutkanlığın önüne geçememek.
  • Yanlış olduğu bilindiği halde zararlı alışkanlıklardan kendini alıkoyamamak.

 

Author: Zen

Share This Post On